Hakk?m?zda

’60, ’70 ve ’80’li y?llar?n tad?ndan vazgeçemeyenlerin 1994 y?l?ndan bu yana hasret giderdi?i mekân oldu 45lik. Kap?lar?m?z? ilk olarak Beyo?lu’nda açt?k. Duvarlar?nda Ye?ilçam y?ld?zlar? ve Türkçe müzi?in starlar?n?n yan? s?ra, dünya sinemas?nda ve müzi?inde iz b?rakm?? isimlerin posterleri, afi?leri ve plaklar? e?li?inde geçmi?e, gençli?imize, çocuklu?umuza dönüyoruz.

45lik olarak müzi?e yolculu?umuzdan hiç vazgeçmedik. Aray?p taray?p, ne yap?p edip, tozlu raflara, çat? katlar?na saklanm?? plaklar? ç?kar?p buluyoruz. Dünün kaybolmaya yüz tutmu? duygu dolu eserlerinin unutulmamas? ve ya?at?lmas? için aç?lan kap?lar?m?z bugün Kad?köy, Beylikdüzü, Ankara, ?zmir, Edirne derken s?n?rlar? da a?arak Berlin’e kadar büyüdü.

45lik, her geçen gün büyüyen bir aile. Söylenen ?ark?larda ancak birlikte gülen birlikte a?layanlar?n anlayabilece?i bir beraberlik duygusuyla koskoca bir aileyiz. 1994’te kap?dan ilk girenlerin bugün çocuklar?n?, yeni yeni arkada?lar?n? getirmesi bunun en büyük kan?t?d?r.

Sesimize ses katan, 45likleri ya?atan herkese te?ekkürler.

?ubat Ay? Etkinlik Takvimi

Belirli Günlerde Dost Elver DJ Kabininde
Hafta içi her gün Anıl Özgür ile 45’lik Seçkiler
Her Salı Nostalji  Arabeks Gecesi
Cuma & Cumartesi Fuat Akyol ile Benim Seçtiklerim
2 Kasım Çarşamba Kent FM Tanışma Gecesi (Giriş Ücretlidir.)
9 Kasım Çarşamba Ajda Pekkan Şarkıları Gecesi
16 Kasım Çarşamba Sezen Aksu Şarkıları Gecesi
23 Kasım Çarşamba Hakan Eren ile Bir Zamanlar
30 Kasım Çarşamba Cem Kılıç & Arda Esen ile Hayat Bayram Olsa

Her Gün Ercan Tunç ‘’ Ercan’la Nostaljiler
Her PerÅŸembe Nostalji Arabesk Gecesi
Her Salı Anadolu Rock Gecesi
2 Kasım Çarşamba Sezen Aksu Şarkıları Gecesi
9 Kasım Çarşamba Hakan Eren ile Bir Zamanlar
16 Kasım Çarşamba Ajda Pekkan Şarkıları Gecesi
23 Kasım Çarşamba Arda Esen & Cem Kılıç  Hayat Bayram Olsa

Her Gün 18:00-20:00 Yeşilçam Film Matinesi
Her Gün 21:00-04:00 Ferhat Özelyıldız ile Efsane 45’likler
4 Kasım Cuma Hakan Eren ile Bir Zamanlar
9 Kasım Çarşamba Nostalji Arabeks Gecesi
11 Kasım Cuma Arda Esen & Cem Kılıç ile Hayat Bayram Olsa
16 Kasım Çarşamba Ajda Pekkan Şarkıları Gecesi
18 Kasım Cuma Metin Yıldız  Gecesi
23 Kasım Çarşamba Sezen Aksu Şarkıları Gecesi
25 Kasım Cuma Arda Esen & Cem Kılıç ile Hayat Bayram Olsa

Her Cuma & Cumartesi Sedat Özyürek ile 7’den 70’e
2 Kasım Çarşamba Ajda Pekkan Şarkıları Gecesi
16 Kasım Çarşamba Cem Kılıç & Arda Esen ile Hayat Bayram Olsa
23 Kasım Çarşamba Metin Yıldız ile  Dj Kabininde
30 Kasım Çarşamba Sezen Aksu Şarkıları Gecesi

45lik beyoÄŸlu45lik beyoÄŸlu 45lik beyoÄŸlu